Otte trends, der skaber fremtidens indretning

T-economy med T for Tænkning er det overordnede tema for fremtidens kontorindretning, spår Kinnarps oven på en omfattede trendrapport

 Der er i øjeblikket otte udviklinger eller trends i samfundene, der påvirker fremtiden og dermed også den måde vi indretter os på i arbejdslivet og de rum vi arbejder i – og dermed indretningen af arbejdspladser og kontormiljøer.

- Overordnet har vi formuleret det således, at vi går ind i en tid med T-economy, forstået på den måde, at T er for Thought, tænkning -  altså at vi i højere skal indrette os efter at udnytte og arbejde med ideer og koncepter, og det vil naturligvis også komme til at afspejle sig i moderne kontorindretning, siger Elisabeth Slunge, Brand Design Director hos Kinnarps AB fra Stockholm Furniture & Light Fair, hvor virksomheden netop har offentliggjort de foreløbige hovedresultater af Kinnarps Trend Report, der vil blive endeligt offentliggjort engang i marts.

Den ene trend er ”cradle-to-cradle”, bæredygtighedsprincppet der påvirker vor tænkning og vinder indpas overalt.

- Vi taler om de tre P´er: Planet, People og Profit og hvordan de tre værdier i samhørighed kan blive integreret i virksomheder og organisationer, især med henblik på at kunne tiltrække medarbejdere i fremtiden. Princippet går langt videre end livscyklus-princippet for et produkt i vor egen levetid men handler om, hvad konsekvenserne er for vore dispositioner lang tid efter vor egen levetid, forklarer  Elisabeth Slunge.

Den anden tendens er ”wireless”, altså, at medarbejderne kan være ”på”  uafhængig af tid og rum hvor smartphones og tablets er multifunktionelle redskaber – og det må virksomhederne  indrette sig efter.

Den tredie tendens kaldes ” From bronze to silver society” og dækker over behovet for, at medarbejdere på tværs af alder arbejder sammen og arbejdsmiljøet indrettes herefter, så alle kan motiveres.

En fjerde tendens er ”From surface design to design thinking”. Her handler det om, at indretnings af kontormiljøerne skal forebygge stress og sygdom. Velindrettede kontorer, der såvel funktionelt som æstetiske er optimale har en positiv indflydelse på produktiviteten er budskabet.

En femte tendens er ”From solitude to multitude” – en tendens til, at arbejdspladsen ændrer sig fra at være et sted hvor en enkeltperson løser enkeltopgaver, men til en situation, hvor enkeltpersoner i højere grad løser opgaver sammen i fællesskab gennem projekter, baseret på viden.

En sjette tendens løber paralelt med at løse opgaver i fællesskab, nemlig, at der ebehov for rum, hvor der kan arbejdes i intens koncentration uden distraktion fra det omgivende miljø – derfor skal dette behov indtænkes i åbne kontormiljøer for at kunne optimere produktiviteten.

Endelig er der en tendens til, at de enkelte medarbejder måske slet ikke skal have en fast arbejdsplds, men kan benytte flere forskellige arbejdspladser i virksomheden, afhængig af, hvilken opgave, der skal løses og hvordan den skal løses.

- I virkeligheden er det vigtigste jo, at virksomhederne i deres indretning af kontormiljøerne er så tilpas fleksible, at de forskellige muligheder kan indpasses uden problemer, siger Elisabeth Slunge.

Foto: Elisabeth Slunge (Brand, Range, Design Director) og Paulina Lundström (Marketing & Communicatons Director), begge Kinnarps.