Rå industri til moderne kontorlokaler

2500 kvadratmeter lagerbygning ved Aars omdannet til nyt kontordomicil for Kimbrer Computer

Det stiller høje krav til akustikken, når tidligere industrilokaler forvandles til moderne kontormiljøer med bevarelse af det rå look. Arkitekterne hos Bjørk & Maigård valgte derfor at styre efterklangstiden i lokalerne med akustikflåder, da de omdannede en 2500 kvadratmeter lagerbygning ved Aars til nyt kontordomicil for Kimbrer Computer.

Generende støj er en udfordring på mange arbejdspladser og kan koste dyrt i både sygedage og nedsat produktivitet. Eksempelvis har forskere ved DTU vist, at arbejdsevnen ved støj på kontoret kan forringes med 10-15 procent. Og skal man udføre komplekse opgaver som fx komplicerede udregninger i støjende omgivelser, stiger fejlraten med op mod 35 procent.

- Udfordringerne er især store, når tidligere industribygninger skal forvandles til åbne kontorlandskaber. Betonoverflader giver en høj efterklangstid i de lokaler, der efterfølgende fyldes med mennesker, som snakker sammen, holder møder og taler i telefon. Der stilles derfor ekstra høje krav til akustikløsningerne, hvis man samtidig ønsker at bevare det rå look med synlige betonkonstruktioner.

Det fortæller arkitekt Hans Maigård, der er partner i Bjørk & Maigård Arkitekter ApS. Tegnestuen har projekteret renoveringen af en tidligere industrilagerbygning på 2.500 kvm ved Aars for Kimbrer Computer A/S sammen med ingeniør Svend Poulsen A/S. Og det var især akustikken, der krævede opmærksomhed i projektet, idet kontorerne også skulle opdeles af glaspartier fra gulv til loft.

Industrielt kontordesign med synlige installationer
Her valgte arkitekterne derfor at benytte projekttilpassede Rockfon Eclipse akustikflåder, så man kunne sikre god rumakustik i lokalerne uden at gå på kompromis med det rå deign, som bygherre ønskedeSamtidig opnåede man en høj grad af fleksibilitet, da flåderne nemt kan flyttes rundt via skinnesystemet, fx hvis lokalefordelingen senere skal ændres.

- Akustikflåderne er nedhængt fra lofterne, så man kan se helt op til de tekniske installationer nede fra gulvet. Deres hvide overflader gør, at de står knivskarpt frem, og vi har derfor også brugt dem til at markere zoner med arbejdspladser, fortæller Hans Maigård.

- Løsningen er særligt egnet til projekter, hvor du har store åbne lokaler med masser af beton og glas inden døre. Det er et meget fleksibelt system, hvor flådernes placering kan tilpasses fuldstændigt efter behovet, og man kan fx også montere flåderne med forskudte højder, så der opstår en yderligere visuel effekt, uddyber projektkonsulent hos Rockfon Jeppe Kjærgaard.

Kontrast og balance i symfonisk helhed

Arkitekternes afsæt for designet af de nye kontorlokaler har været kontrast og balance i møderne mellem det rå og det rene, varme og kulde, det industrielle og det naturlige, lyst og mørkt osv. Derfor er den tidligere lagerbygnings betonbjælker og betongulvene bevaret, og der er samtidig tilføjet elementer af blandt andet asketræ.

Hele bygningens førstesal er omdannet til kontorlandskab med møderum, kantine, lounge-område og et åbent atrium. En langsgående akse markeret med trægulv opdeler kontoret og markerer desuden både bar, atrium, møderum og en alkove. Der er også opsat træpaneler, hvor vægge og lofter mødes, ligesom der er anvendt asketræslister på atriets base.

- Det hele er tænkt til at skulle danne en slags symfoni, hvor alle elementer, fra akustikflåderne til træpanelerne, bidrager med noget unikt til rummets udseende og samtidig har en afgørende funktion i helheden, slutter Hans Maigård af.

Foto: En 1500 kvm lagerbygning ved Aars er blevet forvandlet til et moderne, åbent kontorlandskab. Det har stillet store krav til akustikken, men ved hjælp af såkaldte akustikflåder bliver efterklangtiden styret på bedste vis.