Fra domicil til flerbrugerhus

Borgmestergården, opført i 2001 som domicil til Statoil, er blevet ændret til et flerbrugerhus – gennem space planning

Hvordan indretter man en stor domicilejendom til et flerbrugerhus? Det har ejendomsadministrationsselskabet DEAS en anvisning på: Nemlig ved anvendelsen af space planning. Synligt resultat: Borgmestergården i København, opført i 2001 til Statoil – nu Circle K.

– I 2016 startede processen i DEAS med at konvertere ejendommen til et flerbrugerhus. I første fase påbegyndte vi renoveringen af den ene fløj til Circle K. Efterfølgende har fællesarealerne gennemgået en renovering med henblik på husets nye funktion som flerbrugerhus, fortæller Mie Møller fra DEAS, der har projekteret og gennemført en række ombygnings- og indretningsprojekter af erhvervsejendomme.

Lounge og glasatrium

Husets 10.500 kvm består af to fløje, som forskydes omkring et atrium. Glasatriet, som skyder hele vejen op gennem etagerne, binder bygningen sammen, og for at forbinde de to yderste fløje er der etableret to gangbroer i hver sin ende.

– De nye forhold gav anledning til at se på fællesarealerne. Vi vurderede, at husets nye virksomhedssammensætning havde brug for nye mødelokaler med en anden sammensætning. Vi har etableret flere mødelokaler, mens andre er slået sammen til større mødelokaler. Caféen har fået en dobbelt funktion, hvilket betyder, at den bagerste del af caféen kan tages i brug til en konference eller større mødeevent ved hjælp af foldevægge. Vil husets lejere anvende caféens bagerst del til et event, tager husets hjerte – det store atrium – over og gør det muligt for lejerne at bruge atriet til café, forklarer Mie Møller.

Ved indgangen til bygningen er der etableret et glasvindfang med adgangskontrol. Foran vindfanget finder man et specialdesignet loungeelement, der omkranser flere sofagrupper, som hele huset kan bruge. Det er det første indtryk, som besøgende til bygningen bliver præsenteret for.

– Det er en fornøjelse at observere, hvordan grønne planter, komfortable møbler, opdaterede mødelokaler og caféområder kan trække folk ud i atriet og dermed skabe liv på fællesarealerne, siger Mie Møller.

Fleksibel indretning

Der er etableret mindre lejemål i stueetagen, som mindre virksomheder kan leje. De enkelte lejemål fremstår med en enkel og fleksibel indretning, der kan tilpasses forskellige typer af virksomheder. De nye fællesarealers områder er bl.a. en forlængelse til disse mindre lejemål. Denne tankegang er integreret for at fremtidssikre bygningens indretning, fortæller Mie Møller.

– I atriet har vi etableret en trappe, der forbinder de forskellige etager i den ene fløj. Trappens materialer udspringer fra husets oprindelige materialer, hvor træ, grålige nuancer, glas og granit er gennemgående. Det har været vigtigt for os gennem denne konvertering at bevare bygningens oprindelige udtryk, siger Mie Møller og uddyber:

– På fællesarealerne ved atrium og caféen har vi designet forskellige zoner, der tager højde for, at flere virksomheder skal kunne bruge fællesarealerne på samme tid – enten til at spise eller holde uformelle møder. Zonerne har møbler, der varierer i udtryk og materialevalg – afhængigt af, om det er til spisning, en kort samtale eller et uformelt møde, de skal anvendes til. Møblernes udtryk er valgt, så de netop passer til bygningens materialer og fremstår derfor med afdæmpede farver. Gennemgående for alle møbler er dog, at tre udvalgte tekstiler binder møbleringen sammen på tværs af rummene og får den samlede indretning til at fremstå med et ensartet koncept, siger Mie Møller.

Arbejdspladsen under forandring

– At arbejdspladsen er under forandring, har vi bemærket længe, hvilket betyder, at der opstår mindre virksomheder, der kræver færre kvadratmeter. Vi ser i den sammenhæng, hvordan flerbrugerhuse bliver mere attraktive på markedet, siger Mie Møller og uddyber:

– Et arbejdsmiljø fremstår ikke længere kun som et mentalt eller fagligt rum. Det er i allerhøjeste grad også et socialt rum, hvis primære formål er at understøtte de sociale oplevelser. Det sociale rum faciliterer en platform, hvor mennesker mødes for at dele viden, informationer, oplevelser og arbejdsrelaterede emner. Samfundets udvikling og digitaliseringen gør, at vi skal forholde os til nye arbejdsformer og adfærdsmønstre. Vi præsenteres konstant for banebrydende kommunikationsværktøjer, hvilket ændrer og udfordrer vores agenda – også i vores måde at space planne et flerbrugerhus på. De mange digitale værktøjer indikerer, at kontoret bevæger sig hen mod en mere mobil enhed, som kan være geografisk uafhængig – virtuelle arbejdspladser opstår, og fremtidens arbejdspladser bliver mindre stationære, fremhæver Mie Møller.

Strategisk space planning

– Med den viden vi har, ser vi, hvordan fremtidens arbejdspladser består af fleksible zoner, hvor møderum og kantiner ikke længere defineres som en funktion. Knudepunkterne i rumdesignet bliver til uformelle mødezoner for mennesker på farten, og et naturligt bindeled for netværk opstår. Kantiner bliver til caféer, barer og loungeområder, hvor det private hjem – med samtalekøkkenet – ofte er inspirationen, siger Mie Møller og tilføjer:

– Den fleksible tilgang til rumdesign gør medarbejderne til aktive medspillere, hvor deres interaktion med rummet skaber en sammenhængende fortælling omkring husets kultur og måde at kommunikere på. Det er netop denne strategi, vi i DEAS bringer ind i vores space planning i erhvervsejendomme. Vi designer rum i bygninger, hvor alle faktorer er i fokus. Vores fysiske miljøer bliver til via en strategi, understreger Mie Møller.

Foto: Det store atrium gør det muligt for lejerne at bruge atriet til café. De højryggede sofaer i atriet er fra Softline, Basket Highback. Sæde og ryg består af de to gennemgående tekstiler – som på de andre møbler.