Støjgener i åbne kontorområder ødelægger koncentrationen

Moduludlejeren Temporent, der er specialiseret i af midlertidige moduler, bl.a. til åbne kontorlandskaber, fokuserer på bl.a. minimering af støjgener

60 pct. af de ansatte i åbne kontorlandskaber oplever dagligt at blive forstyrret af støj. Det viser en undersøgelse, som Arbejdsmiljøforskningsfonden gennemførte i 2013. Med midlertidige bygninger kan administrations- og facilitetschefer få en løsning, som både leveres hurtigt og samtidig skræddersys til at undgå støjgener, skriver virksomheden Temporent.

Åbne kontorlandskaber har i mange år været et populært indretningsvalg for private såvel som offentlige organisationer. Men selvom de åbne kontormiljøer taler til både videndelingen og det gode kollegaskabs favør, så bringer de også gener med sig. Hele 60 pct. af de ansatte i åbne kontorområder oplever således støjgener i hverdagen, mens 42 pct. oplever en forstyrrende støj i mindst 1/4 af arbejdsdagen. Til sammenligning oplever kun 6 pct. med eget kontor, at de bliver generet af støj. Det viser en undersøgelse fra Arbejdsmiljøforskningsfonden fra 2013.

Moduludlejeren Temporent, der er specialiseret i levering af midlertidige moduler, som kan skræddersys til anvendelse som både åbne kontorlandskaber, men også private kontorlokaler, fokuserer derfor på bl.a. minimering af støjgener. Det er ikke mindst til gavn for administrations- og facilitetschefer, som står over for at skulle vælge nye lokaler til deres virksomheder.

Skræddersys efter behovet

- Når man som virksomhed tilpasser sig til en bygning, er det ofte rammerne, der dikterer, hvordan man indretter sig. Med en skræddersyet modulløsning har man selv mulighed for at bestemme, hvordan bygningen indrettes for bedst at passe til virksomhedens behov og udfordringer, herunder risikoen for forstyrrende støj, forklarer Claus Weppler, direktør i Temporent.

Og der er mange penge at spare, hvis man kan mindske støjproblemerne. En svensk Ph.D.-afhandling fra miljøpsykologen Helena Jahncke viser, at firmaer i Sverige hvert år samlet set taber op imod 2 mia. kroner i tabt arbejdsfortjeneste grundet støj og de problemer, det skaber for medarbejdernes koncentration og helbred.

Omstillingsparate omgivelser
I en verden, hvor alt bevæger sig hurtigere, skal man hurtigt kunne tilpasse sig de ændrede forhold i virksomheden for at følge med udviklingen:

- Tempoet på udviklingen i dagens samfund er steget. Derfor er det vigtigt, at man i store virksomheder er klar til hurtige omstillinger, hvis omstændighederne kræver det. Bygningerne er dog permanente af natur, og derfor kan de ofte præsentere en stor udfordring, når ændringer skal implementeres. Både når det kommer til antal og type af personale, men også de opgaver de løser. Her understøtter midlertidige bygninger omstillingsprocesserne langt bedre, fordi de hurtigt kan indrettes til formålet og skabe gode arbejdsbetingelser for de ansatte, forklarer Claus Weppler.