Mors-virksomheder sammenlægges

Haaning A/S og Morsø Specialinventar A/S sammenlægger aktiviteterne pr. 1. januar 2014 - med Haaning A/S som fortsættende selskab

De to kendte virksomheder på Mors, Haaning A/S, Vils, og Morsø Specialinventar A/S, Nykøbing Mors, har besluttet at slå deres aktiviteter sammen pr. 1. januar 2014.

Haaning A/S udvikler og fremstiller totalinventarløsninger til fastfood industrien, kantineinventar, kontor og grillpavilloner samt pølsevogne. De seneste år har virksomheden tillige fremstillet mobile salgsvogne. Virksomheden omsætter for ca. 15. mil. kr. Virksomheden ejes i dag af Ole Larsen og Erling Vestergaard, idet førstnævnte pr. 1. oktober overtog den tidligere ejer Elvin Kristensens aktieandel.

Morsø Specialinventar A/S, som ejes af ægteparret Kurt Svane og Hanne Friis, udvikler og producerer specialinventar på et meget højt kvalitetsniveau. Senest har virksomheden været leverandør af værelsesindretningen på Hotel d’Angleterre i København. Virksomheden har en omsætning på ca. 12 mil. kr..

- Baggrunden for sammenlægningen er flere”, forklarer bestyrelsesformand for Morsø Specialinventar A/S, Hans Riisager Holst.

- Virksomheden har en for lille størrelse til at udvikle sig yderligere. Og vækst er nødvendigt for at honorere de høje krav, der stilles til en tilfredsstillende kundebetjening. Efter meget nøje overvejelse er Kurt Svane tillige kommet til den erkendelse, at han ønsker at udvikle produkter og projekter sammen med kunderne, hvorimod det administrative arbejde gerne overgives til andre. Så da muligheden for at gå i en dialog med Haaning, som produktionsmæssigt er i samme branche - og også befandt sig i nogle tanker om større kritisk masse, var det oplagt at gå i forhandling om et samarbejde.

Kurt Svane fortsætter i det fortsættende selskab, som bliver Haaning A/S, med ansvar for specialinventar afdelingen, som markedsføres under navnet Morsø Specialinventar.

- Jeg ser frem til at skulle arbejde med det, jeg ved, jeg er god til, og det, som interesserer mig, siger Kurt Svane.

- Og da jeg kender firmaet og folkene bag, ser jeg kun dette skridt som særdeles positivt – både for medarbejderne og for Hanne og mig personligt.

Adm. direktør Ole Larsen fra Haaning A/S ser også frem til at få de to virksomheder til at svinge sammen.

- Sammen med Erling og Kurt som de to spydspidser på salgssiden, vores produktionschef og regnskabsansvarlige på hjemmefronten, vil det være min opgave at få hele virksomheden til at fungere som et stærkt hold. De to virksomheder har flere synergiområder, som der skal arbejdes videre på at få udnyttet. Også kulturmæssigt matcher de to virksomheder hinanden.