Kandidater til lyspris efterlyses

Dansk Center for Lys opfordrer alle, der har medvirket i et spændende professionelt lysprojekt, til at indstille projektet til Den Danske Lyspris 2013

For sjette år i træk står Dansk Center for Lys for uddelingen af Den Danske Lyspris. I bedømmelsen lægges der stor vægt på lysets kvalitet i forhold til stedet, arkitekturen og til de mennesker, som skal bruge lyset. Det er derfor vigtigt at lysløsningerne er færdige og indkørte på indstillingstidspunktet.
Prisen gives til udendørs- eller indendørs projekter, hvor kunstlyset er et bærende element, men dagslysoplevelsen indgår også i bedømmelsen.

Sidste frist for indlevering af forslag til Den Danske Lyspris 2013 er torsdag den 15. august 2013

I bedømmelsen indgår bl.a. anlæggets tekniske kvalitet, funktionalitet, visuelle og æstetiske aspekter, energiforbrug og driftsøkonomi. Der lægges stor vægt på nytænkning og kreativitet. I 2012 gik prisen til belysningen af renseanlægget Lynettens nye ovn- og silobygning i Københavns Havn.

Juryen består af repræsentanter for: Arbejdstilsynet, Akademisk Arkitektforening, Bygherreforeningen, Danske Landskabsarkitekter, Lysdesignerne, Dansk Energi, LysNet (Uddannelsesinstitutionerne), Dansk Center for Lys’ 5 kredse (én repræsentant fra hver kreds) og Ungt Lys.

Blandt de indsendte forslag udvælger juryen 3-5 projekter, som går videre til finalen. De udvalgte projekter vil blive besøgt af repræsentanter fra juryen.

Prisen uddeles ved et særarrangement i januar 2014. Ved prisoverrækkelsen modtager alle nominerede projekter et diplom og vinderen tildeles desuden en plakette.