Del og vind – på vej mod en ny arbejdskultur

Projektarbejde står nu for 35 procent af alle arbejdstimer tilbragt i kontorer – og det kommer til at præge arbejdskultur og indretning, vurderer tyske Trendbüro

Hverdagens mønstre på arbejdspladsen har ændret sig i de seneste år, selv om denne udvikling længe har gået ubemærket hen. Hyppige ændringer i tildelte opgaver fortrænger rutinemæssige aktiviteter. Projektarbejde står nu for 35 procent af alle arbejdstimer tilbragt i kontorer.
Halvdelen af alle virksomheder sammensætter nye teams bestående af medarbejdere fra forskellige afdelinger, konsulenter og eksterne servicepartnere. ‘Del og vind’ er et slogan, der er velkendt for brugere af sociale netværk og ser ud til at have en dybere mening i denne sammenhæng. Viden, ressourcer og overbevisning er de elementer, der deles. Hvor langt denne proces er forløbet godt, hvor meget den daglige rutine af kontoransatte har ændret sig, og hvordan kommunikationens processer og arbejdsmiljø vil udvikle sig som en konsekvens af den nye rutine er blevet undersøgt af Trendbüro i Hamburg på vegne af Sammenslutningen af Office, Seating og Object Møbler (BSO) i Wiesbaden. Resultaterne af undersøgelsen med titlen ‘New Work Order’ blev præsenteret på Orgatec i år.
Mere åbenhed
- I dag er manglen på kvalificerede medarbejdere, den aldrende arbejdsstyrke, kundernes villighed til dialog og behovet for tværfaglig indgang en ekstra åbenhed over for såvel eksterne samarbejdspartnere som over for mere intensivt, internt netværk, siger Birgit Gebhardt, direktør for analysebureauet Trendbüro, der mener at kunne konstatere denne udvikling tydeligt. Hun fortsætter:
- En væsentlig drivkraft for denne proces forventes at komme fra den kommende generation af medarbejdere, der har stort kendskab til de nye former for kommunikation. For disse ansatte er deling af information lige så normal som samarbejde baseret på fælles værdier. Deres vigtigste redskaber er sociale netværk, hvor de kan finde ligesindede eller eksperter, der kan besvare deres spørgsmål, dele viden og udtalelser, foretage udnævnelser og dokumentere deres aktiviteter, siger Birgit Gebhardt.
Internt socialt netværk
Gennem et stykke tid er flere og flere virksomheder blevet klar over, at disse funktioner er nyttige for dem – og derfor har virksomheden Continental i Hannover lanceret et internt socialt netværk med overskriften ‘ConNext’ i starten af året.
I starten kunne kontoransatte sende korte blogindlæg på den nye platform. Siden da er fildeling blevet aktiveret, hvilket gør det muligt for medarbejderne at arbejde sammen om at generere data – og dermed viden. Det tredje trin vil være at skabe fællesskaber i ConNext i hvilke afdelinger, projektgrupper og ekspertgrupper kan dele og interagere.
- Udgifterne til det nye system er betydelige, især fordi de nye redskaber ikke er beregnet til helt at erstatte andre kommunikationsveje. Men en af bevæggrundene for at tage fat på dette store projekt er at forfølge lean management filosofien, forklarer Martina Girkens, leder af Corporate Functions i Continental AG.
- For at virksomheden kan bevare sin konkurrencedygtighed er lean og hurtige processer afgørende og et tværorganisatorisk netværk af medarbejdere vil kunne give et større spillerum hertil, siger Martina Girkens.
Lignende overvejelser
Godt en tredjedel af alle arbejdsgivere i den tysk-talende region synes at være motiveret af lignende overvejelser. Resultaterne af en telefonisk undersøgelse af omkring 600 virksomheder i Tyskland, udført i Østrig og Schweiz som en del af ‘New Work Order’ – undersøgelsen viser, at 35,8 procent af alle virksomheder i øjeblikket samler erfaring med web 2,0 applikationer og social software til intern kommunikation og projektarbejde. Blogs, fora, aktivitet vandløb, sociale netværk og selskab wikis bliver brugt. De første erfaringer har været positive, hvilket tyder på, at disse aktiviteter vil blive udvidet, konkluderer Trendbüro.


Foto: - Lean og hurtige processer afgørende, og et tværorganisatorisk netværk af medarbejdere vil kunne give et større spillerum hertil, siger Martina Girkens, Continental AG.