Ergonomisk kontorindretning

- Det gælder om at tænke på ergonomien fra starten, når der laves kontorindretning, pointerer ergonomisk konsulent fra Alectia, Carina Hjørngaard Hjorth

Mere end hver anden dansker, der arbejder foran en computer, oplever musesmerter viser en ny dansk undersøgelse. Årsagen er forkerte arbejdsstillinger, og at vi sidder stille for længe ved computeren – og det understreger behovet for at indtænke ergonomi lige fra starten af ved indretning af kontorerne.
Kontorindretning skal understøtte de måder, vi arbejder og arbejder sammen på. Vi skal arbejde, tænke og trives i kontoret uden at få ondt. Indretningen skal indbyde til gode arbejdsstillinger og give mulighed for fordybelse og variation, fastslår ergonomisk konsulent fra Alectia, Carina Hjørngaard Hjorth, der taler af egen erfaring.

Ergonomisk granskning

- Jeg har selv døjet med ømme muskler på et tidspunkt, hvor jeg arbejdede for meget med computeren. Derfor vil jeg gerne hjælpe andre. Jeg rådgiver med indretning af arbejdspladser og foretager ergonomisk granskning i forbindelse med byggeri, forklarer Carina og fortsætter:
- Det gælder om at tænke på ergonomien fra starten. Flere og flere bygherrer, arkitekter og designere ser fordelen i at arbejde med arbejdsmiljøkonsulenter, og sammen skaber vi kontorer og andre lokaler med gode ergonomiske og arbejdsmiljørigtige løsninger, siger Carina H. Hjorth og uddyber:
- Allerede når man lægger de første planer om en ny- eller ombygning, får man stor glæde af at vurdere plads-, flow- og lysforhold ud fra en ergonomisk vinkel. Derudover giver en ergonomisk vurdering af folks placering i forhold til hinanden, og den adfærd der er i kontoret, mulighed for at optimere forholdene. Endelig har den enkelte gavn af en ergonomisk vurdering af personens arbejdsplads og arbejdsstillinger, fastslår Carina H. Hjorth.

Det ergonomiske fokus er centralt på tre niveauer. For det første ved en ergonomisk granskning af byggeprojekter:
- Ergonomi i byggeprojekter kan ske i form af at stille ergonomiske krav og at sikre sig, at der er tilstrækkelig ergonomisk kompetence tilstede. En ergonomisk granskning af tegninger bidrager til at få klarlagt eventuelle betænkelige forhold og giver et naturligt afsæt til en god proces, hvor man definerer behov og funktioner, og vurderer nødvendigheden af at afprøve inventar eller udfordre flowet, siger Carina H. Hjorth.

Brugerne med i processen

- Generelt får man en større tilfredshed med indretningen af et kontor, når de kommende brugere er med i processen. De skal involveres i indretningen, deres indbyrdes placering og hvilken adfærd de ønsker. Alle skal kende de væsentlige beslutninger og baggrunden for dem. Processen er afgørende for trivslen på kontoret, siger Carina H. Hjorth og tilføjer ‘at ringe trivsel hyppigt medfører gener i kroppen’.
Så er der selv arbejdsstillingerne, for indretning gør det ikke alene.

- Gener i kroppen undgås bedst ved løbende at variere arbejdet og arbejdsstillingerne. Det kræver tilstrækkelig plads både på og under bordet samt bag ved stolen, altså luft omkring arbejdspladsen forklarer Carina H. Hjorth og tilføjer:

- Endelig må lyset ikke blænde, skabe refleksioner eller medvirke til store lyskontraster. Den enkelte udsættes for et kompleks af påvirkninger. Derfor vælger mange virksomheder at få en professionel til at vurdere kontorets indretning, lyset, støjen, den enkeltes arbejdsstillinger m.m. Det sparer tid i situationen, og virksomheden sparer penge for hver ømme skulder, musesmerte og sygedag man undgår, konkluderer Carina H. Hjorth.

Ergonomiske retningslinjer:
 

  • Indretning af kontorer og den enkeltes arbejdsplads skal indbyde til at variere mellem forskellige arbejdsstillinger.
  • Blænding og reflekser i skærmen undgås ved at placere skærmen lidt fra vinduerne med synsretningen parallelt med vinduerne og ved at tage højde for kunstige lyskilders placering.
  • Der bør ikke være under 110 cm plads bag forkanten af arbejdsbordet.
  • Bordet skal være så dybt at armene kan hvile foran tastaturet og der skal være ca. en armlængde til skærmen.

Musesmerter/museskade:

  • Beskriver det symptombillede fra hånd, arm og skulder der kan fremkomme ved langvarigt arbejde med computer.

Øm skulder/nakke:

  • Kan opstå når musklerne bliver spændte f.eks. ved langvarigt arbejde med computer, dårligt lys, stress og manglende trivsel.

Forebyggelse:

  • Ved at undgå langvarigt arbejde med computer nedsætter man risikoen for at få gener. Indretning af kontoret og den enkeltes arbejdsplads skal understøtte, at arbejdsdagen indeholder variation og at folk trives.

Foto: - Når jeg vurderer ergonomien på et kontor, analyserer jeg både kontorets indretning, lyset, støjen og den enkeltes arbejdsstillinger, siger Carina H. Hjorth. Her instruerer hun i at arbejde med armene understøttet.