Flere nordeuropæere til Maison & Objet

Fald i italienske og spanske besøgende på Maison & Objet - stigning i tyske og hollandske

Den økonomiske krise i Sydeuropa blev muligvis afspejlet i den franske Paris-messe Maison & Objet, der fandt sted 7.-11. september. Messen fik nemlig godt 70.900 besøgende, et fald i besøgstallet på 4,7 procent i forhold til sidste år.

Messen tiltrak ikke så mange franske besøgende som sidste år med et fald på hele 6,8 procent, men det var dog først og fremmest de spanske besøgende, der svigtede messen med en tilbagegang i besøgstallet på hele 20 procent, mens antallet af de italienske besøgende faldt med 10 procent.
Denne tilbagegang blev til gengæld delvist opvejet af besøgende fra Nordeuropa – antallet af besøgende fra Tyskland steg således godt ni procent, mens antallet af hollandske besøgende steg godt fem procent.

Interessant for arkitekter

Besøgstallene blev dog også tolket i lyset af den økonomiske afmatning, der hersker i en række sydeuropæiske lande.
- Denne ændring i sammensætningen af de europæiske besøgende er nok udtryk for de nordlige landes evne til at modstå den globale økonomiske krise i modsætning til den krise, der kendetegner Sydeuropa – far Portugal til Grækenland, siger Etienne Cochet, administrerende direktør for Maison & Objet.
Messedirektøren kunne til gengæld glæde sig over, at der var en interessant udvikling i antallet af besøgende fra lande uden for Europa, især fra Rusland, hvor antallet af fagbesøgende steg hele 23 procent, ligesom der var en mærkbar stigning i antallet af besøgende fra Asien og Mellemøsten.
Messen er velorganiseret og godt struktureret, og profilen hviler fortrinsvis på tekstiler, dekoration og brugsting til hjemmet, svarende til profilen for den danske Formland-messe i Herning eller den svenske Formex-messe i Stockholm. Omvendt er der en del af messen som ‘project’ og ‘business lounge’, der er interessant for arkitekter/indretningsarkitekter med inspirerende løsninger inden for væg, akustik, gulv, belysning og til en vis grad møbler.

www.maison-objet.com

Foto: En del af den franske messe Maison & Objet i september måned kan være interessant for arkitekter og indretningsarkitekter. Messen fik godt 70.900 besøgende i år.