Bløde rum på erhvervsakademiet

Undervisningen på Københavns Erhvervsakademi har fået bløde fysiske rammer

Multimediedesigneruddannelsen på Københavns Erhvervsakademi (KEA) har gjort op med alle traditionelle tanker om indretning af undervisningsmiljøer og har i stedet skabt et innovativt fysisk læringsmiljø, der åbner nye muligheder for både underviserer og studerende.

Det var Højer Møbler, der fik opgaven med at udarbejde forslag til indretningen af KEA’s læringsrum, og det er blevet til en helt ny indmad af de allerede eksisterende undervisningslokaler. Lokalerne er ikke længere ét rum, men flere rum i rummet. Hvert ‘rum’ i rummet, stiller varierede læringsmiljøer til rådighed for de studerende og åbner op for flere undervisningsformer.

Amfi-arena

Undervisningslokalerne er nu indrettet med en ’Amfi-arena’, hvor den traditionelle tavleundervisning gennemføres, og hvor de studerende hurtig samles for at præsentere ideer og oplæg for hinanden.

Samtidig er der kommet ‘bløde rum’, hvor de studerende sidder mere uformelt og arbejder med deres bærbare computere, og hvor de mødes til gruppearbejde, debat og social samvær. Netop den sociale dimension i det bløde rum har stor indflydelse på de studerendes tilknytning til stedet, og tilknytningen har samtidig indflydelse på gennemførelsesprocenten på uddannelsen.

Der er også indrettet ‘grupperum’ hvor de studerende samles til projektarbejde alene eller i grupper, og der er indrettet ‘fordybelsesrum’ til de studerende, der gerne vil sidde og arbejde i fred og ro.